Tietosuojaseloste


 KARLEBY GOATS RY
TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679)                                                                                                                 Laadittu: 16.10.2020 

REKISTERIN NIMI

Karleby Goats ry:n henkilötietokanta 

REKISTERINPITÄJÄ

Karleby Goars ry, Kokkola, Y-tunnus 3082249-4

Kallioimarteentie 7 B, 67700 Kokkola 

                        0505596126
                        www.karlebygoats.com

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 

Atte Lassila / 
Hallituksen puheenjohtaja
0505596127

atte.lassila@karlebygoats.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Rekisterissä ylläpidetään seuran jäsenten ja seuran toimihenkilöiden yhteystietoja yhteydenpitoa varten, sekä seuran hallinnoinnin kannalta tarpeellisia tietoja seuran toimesta tapahtuvaa seuran hallinnointia varten 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

  • Perustietoja, kuten nimi, paikkakunta, osoite, puh.nro. 
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilön antamat tiedot 

TIETOJEN LUOVUTUS 

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle, Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon liitolle, sekä Suomen Salibandyliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröitymistä ja hallinnointia varten.

Edellä mainittujen liittojen lisäksi Karleby Goats ry ei luovuta henkilötietoja muille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Karleby Goars ry hallituksen jäsenet. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. 

Karleby Goats ry:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko 

ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. 
                                                                

 TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tiedot voi myös tarkistaa ottamalla yhteyttä seuran edustajaan.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin erikseen.